Team 23

Lokal

Lokalstädning

Städning lämplig för affärslokaler, idrottshallar, lager, garage, kvartersgårdar och liknande gemensamma utrymmen.

Dagligen, veckovis eller efter behov ser vi till att dina lokaler alltid är redo för ny användning.

Beroende på specifikt användningsområde och nyttjande schemalägger vi lokalvården på tider som är lämpliga för dig, oavsett tid på dygnet.

I lokalvård ingår vanligtvis:

För bästa resultat planeras alla uppdrag utifrån dina specifika krav och önskemål.